معرفي قطعات آسانسور

سيستم محركه آسانسور
آسانسورهاي مغناطيسي
موتور هاي هيدروليك
موتورهاي گيرلس
موتورهاي داراي گيربكس
استانداردهای آسانسور
چاه آسانسور
 موتورخانه آسانسور
 ريل هاي راهنما
 اتاقك (كابين) و وزنه تعادل
فواصل بين ديواره چاه و كابين  و وزنه تعادل
سيم بكسل ها و ايمني هاي مكانيكي
سيستم محركه آسانسور
 لوازم و تجهيزات و حفاظت هاي الكتريكي
دستورالعمل هاي كاركرد و آزمون ها

درب طبقه

 
 
 
 

 

 

 

 

 

      درباره شرکت       تماس با ما        تاریخچه صنعت آسانسور       اخبار مربوط به آسانسور       نقشه سایت       صفحه اصلی  

   

        مراحل نصب آسانسور :

 

استاندارد آسانسور

درسال 1377 به علت حوادث متعدد آسـانسوري كه باعث كشته شدن تعدادي از هموطنانمان گرديد، شوراي عالي امنيت

 ملي تشكيل جلسه داد و پس از تصميم گيري نهايي يك مقررات مختصر در مورد ايمني آسانسورها تدوين نمود و در

 سال 1377 استاندارد ويرايش اول را نوشته و از تير  ماه 1377 اجرايي نمودند.در تاريخ 1/1/ 1380 ويرايش دوم استاندارد

 نوشته و اجرايي شد. بر اساس استاندارد EN81 اروپا ورژن 1985  استاندارد مـلي آسانسور را تدوين نمودند كه استاندارد

 ملي آسانسورهاي الكتريكي به شماره 1-6303 و استاندارد ملي آسانسورهاي هيدروليك 2-6303 مي باشد.بازديد آسانسورها

 از 1/1/1382 در تـهران و از 1/1/1387 در مشهد بر طبق استاندارد ملي به شماره 1-6303 و 2-6303 بازديد مي شوند.

 

  1.    استاندارد چاه آسانسور

     استاندارد موتورخانه آسانسور

    استاندارد ريل هاي راهنما

     استاندارد اتاقك (كابين) و وزنه تعادل

     استاندارد فواصل بين ديواره چاه كابين و فاصله بين كابين و وزنه تعادل

 

     استاندارد سيستم محركه آسانسور